وقتی تنها شدی می فهمی

پیامک های عارفانه

اگر تمام شب برای از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها رو هم از دست خواهی داد.(ویلیام شکسپ

هر گاه دیدی مردم به کلام خود فخر می کنند تو به سکوت خود فخر کن.(لقمان حکیم)

قلب خانه ایست با دو اتاق خواب در یکی رنج ودر دیگری شادی زندگی میند. نباید زیاد بلند خندید چون ممکن است رنج در اتاق دیگری بیدار شود.(فرانسیس کافکا)

تا وقتی توقف نکرده اید مهم نیست چقدر آهسته حرکت می کنید.(کنفسیوس)

امروز همان فردایی است که دیروز انتظارش را می کشیدی.(گابریل گارسیا مارکز)

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم غافل از اینکه لحظه ها همان خوشبختی بودن.(دکتر علی شریعتی)

مو شکافی در شکست پیشرفت در پی خواهد داشت. (ارد بزرگ)                           

حسد همچون مگس است که همه جای سالم بدن سالم را رها میکند و بر روی زخمهای آن می نشیند.(چایمن)یر)

من از عاشق شدن بدم می آید برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم.(مارک تواین و خودم)

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 23:22  توسط فاطمه  |